Stevenshof Vitaal Een gezonde en sociale wijk voor jong en oud

Wat is Stevenshof Vitaal?

Stevenshof Vitaal is een grootschalige samenwerking tussen de bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid en ondernemers uit de wijk. Het doel is om in de Stevenshof gezamenlijk een beweging in gang te zetten die zich richt op een sociale en gezonde wijk waar iedereen (van jong tot oud) prettig kan leven.

Stevenshof Vitaal! is een initiatief van: gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid, GGD Hollands Midden, Sociaal wijkteam, Welzijnsorganisaties, Stichting Rijncoepel, Gezondheidscentrum Stevenshof, PHEG, LUMC, Hogeschool Leiden, Wijkvereniging Stevenshof, Zorgbelang en Reos.

Waarom is Stevenshof Vitaal gestart?

De gemiddelde leeftijd van bewoners in de Stevenshof stijgt; de bewoners die in de jaren ’80 in de toenmalige nieuw-bouwwijk zijn komen wonen, worden nu gezamenlijk oud. Cijfers wijzen uit dat dit gepaard gaat met een toename van chronische ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Het is belangrijk om aan te sluiten bij deze demografische ontwikkelingen. Tegelijkertijd vraagt ook de jeugd in de Stevenshof aandacht. Vitaal oud worden begint tenslotte bij een gezonde start. Daarnaast blijken scholen, jeugdwerk en bewoners zich met name zorgen te maken over de sociale omgangsvormen.

Wat gaat er gebeuren?

Gedurende drie en een half jaar (juli 2018 - december 2021) werken bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk, de gemeente Leiden en Zorg en Zekerheid intensief samen aan een gezonde, vitale en sociale wijk. Daarbij gaat het over gezond(ere) voeding en beweging, maar ook over ontspanning, meedoen in de wijk en voor elkaar zorgen.

Hoe pakken we het aan?

Er wordt eerst een wijkgezondheidsprofiel gemaakt waarbij goed wordt geluisterd naar wat de bewoners belangrijk vinden en welke mogelijkheden zij zien voor een sociale en gezonde wijk. Dit gebeurt door middel van interviews en bijeenkomsten waar bewoners en professionals met elkaar in gesprek gaan over diverse thema’s die in de wijk spelen. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken wordt er een keuze gemaakt voor concrete acties die in de wijk uitgevoerd kunnen worden. Deze acties worden vervolgens door de initiatiefnemers in gang gezet, in samenwerking met de bewoners en organisaties in de Stevenshof.

Stevenshof Vitaal! is een initiatief van: gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid, GGD Hollands Midden, Sociaal wijkteam, Welzijnsorganisaties, Stichting Rijncoepel, Gezondheidscentrum Stevenshof, PHEG, LUMC, Hogeschool Leiden, Wijkvereniging Stevenshof, Zorgbelang en Reos.